17 Paź 2018

Testy policyjne – niezbędne do starania się o posadę w policji

testy na policjanta

Każda osoba, która zamierza pracować w policji. Niezależnie czy jest mężczyzną czy kobietą musi przejść przez testy policyjne. Jeżeli zostaną zaliczone wtedy kandydat na policjanta może starać się o służbę w policji. Ich zaliczenie jest jednoznaczne z tym, że dany kandydat nadaje się na to stanowisko i może przejść do czynnej służby. Testy do policji składają się z kluczowych czterech etapów. Do każdego z etapów należy się starannie, rzetelnie przygotować. 

policja

Cztery kluczowe etapy testów policyjnych

ETAP PIERWSZY – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawnościowy przeprowadzany jest na sali sportowej. Nike można przekroczyć limitu czasowego, który wynosi 1 minutę i 41 sekund. Test sprawnościowy polega na wykonywaniu kilku rodzai ćwiczeń fizycznych. Należą do nich między innymi: bieg wahadłowy, przewroty w przód, przewroty w tył, rzut piłką lekarską, brzuszki z piłką lekarską, przeskakiwanie skrzyni gimnastycznej, przeniesienie manekina o wadze 28 kilogramów. Wszystkie ćwiczenia muszą zostać wykonane poprawnie, aby zostały zaliczone. Kryteria dla mężczyzn oraz dla kobiet są takie same. Za przejście tego testu można uzyskać 60 punktów.

ETAP DRUGI – TEST Z WIEDZY OGÓLNEJ

Zazwyczaj odbywa się tego samego dnia co test sprawnościowy. Polega na odpowiadaniu na pytania. Cała procedura odbywa się na komputerze. Kandydaci odpowiadają na czterdzieści pytań. Każde pytanie zawiera cztery możliwe warianty odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Za ten test kandydat może osiągnąć maksymalnie 40 punktów.

ETAP TRZECI –  TEST PSYCHOLOGICZNY (Multiselect)

Sprawdza on aspekty osobowości kandydata starającego się o pracę w policji. Obejmuje między innymi: cechy charakteru, inteligencję, stabilność emocjonalną, radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz problemami, podejście do pracy oraz współdziałanie w zespole. Testy wykonywane są na komputerze. Na niektóre jest ograniczony czas. Tego rodzaju testy odbywają się od kilku dni do kilku tygodni od testów sprawnościowych oraz testów z wiedzy ogólnej. ZA tego rodzaju test można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

ETAP CZWARTY – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jest to ostatni proces rekrutacji kandydata. Za pozytywnie zaliczony test można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Rozmowa odbywa się przy udziale psychologa oraz policjanta. Trwa od 20 minut do 40 minut. Podczas tego testu komisja sprawdza zachowanie, zaangażowanie, podejście przyszłego kandydata.

testy do policji

Testy do policji są niezbędne, aby osoba ubiegająca się o służbę w policji mogła spełnić swoje marzenia i przystąpić do czynnej służby. Warto przygotować się rzetelnie do wszystkich testów, aby zdobyć jak największą liczbę punktów. Im więcej punktów zdobędzie dany kandydat, tym łatwiej będzie mu dostać się do policji i pracy w wymarzonym zawodzie.

O stronie

Nasza strona to blog Informatyczny, który poświęcony jest Nowością technologicznych oraz systemom ERP. Dowiesz się tu wielu przydatnych rzeczy, oraz obejrzysz filmiki który związane są ściśle z tematyką naszego portalu. Od czasu do czasu opowiemy Ci tu o sprawach prywatnych.

Leave a reply

Name
E-mail
Website

Why ask?