11 Sty 2017

Prawo do alimentów

meble biurowe

Alimenty, to świadczenie pieniężne wypłacana w każdym miesiącu jednej osobie przez drugą, nazywaną także uposażoną, a także posiadającą tytuł prawny do ich otrzymywania. Chodzi tu w dużej mierze o małżonków po rozwodzie, zwłaszcza jeśli kobieta zostaje z dzieckiem, a po rozwodzie ma prawo do części wspólnie zdobytego majątku oraz do alimentów na utrzymanie dziecka, a także możliwości sprawowania nad nim opieki na podobnym poziomie, co w trakcie trwania małżeństwa. W tym wypadku mąż, także ma prawo do sprawowania opieki nad swoim potomstwem, ale jeśli są zdecyduje o obowiązku płacenia przez niego alimentów oraz ich wysokości, ma taki obowiązek.

Kary za niepłacenie

Biorąc pod uwagę obowiązek opłacania alimentów mających na celu utrzymanie się rodziny już i tak rozbitej, kary za ich nie opłacanie są podobne do takich, które powodują nie opłacanie swoich zobowiązań. Z powodu opóźnień, albo zaniechania płacenia zasądzonych alimentów na wynagrodzenie może wejść komornik, a jeśli nie uda się ściągnąć wymaganych opłat od dłużnika, grozić mu może nawet kara więzienia.

hammer-horizontal-court-justice-right-law-1

Obowiązki rodziców, a alimenty

Mimo opłacania kosztów utrzymania dziecka, albo przynajmniej jego części obowiązki rodzica są także inne. Dotyczyć to może opieki nad dzieckiem, kiedy drugie z rodziców nie może, bo na przykład wyjeżdża, albo chodzi do pracy. Drugi rodzic, czyli także ten, który na stałe nie mieszka z dzieckiem ma obowiązek pełnić rolę także osoby odpowiedzialnej za dziecko w przypadku, kiedy ma ono jakieś problemy natury prawnej, albo do uregulowania jakieś zaległe sprawy na przykład w szkole. Taki rodzic ma obowiązek brać czynny udział w wychowaniu dziecka, a także dawać mu zawsze dobry przykład swoją postawą oraz zapewniać mu poczucie bezpieczeństwa, kiedy z nim dziecko przebywa.

Alimenty, także od matki dziecka

W niektórych przypadkach, także matka dziecka może zostać obciążona obowiązkiem alimentacyjnym. To znaczy wtedy, kiedy ma ona lepszą sytuację materialną, a nie sprawuje na co dzień opieki nad własnym dzieckiem. Ale jest raczej osobą dochodzącą, a dziecko na stałe zamieszkuje u ojca, albo kiedy zostaje ono w Polsce, a matka wyjeżdża za granicę. Musi wówczas płacić alimenty Warszawa dokładając się niejako do utrzymania własnego dziecka.

O stronie

Nasza strona to blog Informatyczny, który poświęcony jest Nowością technologicznych oraz systemom ERP. Dowiesz się tu wielu przydatnych rzeczy, oraz obejrzysz filmiki który związane są ściśle z tematyką naszego portalu. Od czasu do czasu opowiemy Ci tu o sprawach prywatnych.

Leave a reply

Name
E-mail
Website

Why ask?